Kit primo allattamento: 

1 Biberon 

2 Tettarelle 3-6 mesi 

2 Manici 

1 Cuscino allattamento

Kit allattamento

€ 56,96Prezzo